ZAPISNIK 20. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

22.05.2022

v sredo, 9. 5. 2022 ob 18.00

Prisotni: Denis Marvin, Boža Loverčič Špacapan, Borut Čubej, Domen Šebenik,
Klavdija Židanik, Miha Bitežnik, Slavko Šuligoj

Neopravičeno odsotna: Petra Kolenc

Opravičeno odstotni: Borut Hvalič

DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov 19. seje
2. Zemljišče Ajševica
3. Predlogi in pobude krajanov
4. Razno

 

20. seja KS_zapisnik (1).pdf