ZAPISNIK 21. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

09.10.2022

v sredo, 31. 8. 2022 ob 17.00
Prisotni: Denis Marvin, Boža Loverčič Špacapan, Borut Čubej, Domen Šebenik, Klavdija Židanik, Slavko Šuligoj, Borut Hvalič
Neopravičeno odsotna: Petra Kolenc
Opravičeno odstotni: Miha Bitežnik

DNEVNI RED:

1. Pregled sklepov 20. seje
2. Poraba sredstev po postavkah
3. Predlogi in pobude krajanov
4. Razno

21. seja KS_zapisnik (1).pdf