ZAPISNIK 22. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

30.12.2022

Št. 22/2022
ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA

v petek, 28.10. 2022 ob 18.00

Prisotni: Denis Marvin, Borut Čubej, Domen Šebenik, Klavdija Židanik, Slavko Šuligoj,
Borut Hvalič, Miha Bitežnik

Neopravičeno odsotna: Petra Kolenc

Opravičeno odstotni: Boža Lavrenčič

DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov 21. seje
2. Prodaja zemljišča parc. št. 172/13, ko 2306 D.R.
3. Projekt urejanja soseska
4. Razno

22. seja KS_zapisnik (2).pdf