ZAPISNIK 2. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2022

15.01.2023

Prisotni: Marjan Grilč, Borut Čubej, Bore Mitovski, Slavko Šuligoj, Bensa Erika, Klavdija
Židanik, Miha Bitežnik, Nataša Volk , Mavricija Valantič
Odsotni: /

Dnevni red:
1. Pregled nedokončanih zadev prejšnjega mandata
2. Dodelitev zadolžitev članov KS
3. Pregled prispele pošte in podaljšanje pogodb
4. Priprava plana
5. Predlogi in pobude
6. Razno

zapisnik 1. seje 2023 1.pdf

zapisnik 1. seje 2023 2.pdf

zapisnik 1.seje 2023 3.pdf