OBVESTILO lastnikom/uporabnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) STARA GORA

25.01.2023

Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., sporoča, da se bo predvidoma z dnem 27. 01. 2023, pričelo izvajati praznjenje grezničnih gošč in blata iz MKČN (malih komunalnih čistilnih naprav) v kraju STARA GORA.

Storitev praznjenja greznic se bo izvajalo po zaporedju hišnih številk.

URNIK PRAZNJENJA:
od ponedeljka do petka, od 7.00 do 15.00 ure
• prazni se greznično goščo iz prvega prekata - usedalnika greznice
• v primeru, da greznica ni bila zgrajena skladno z veljavno zakonodajo in nima prvega usedalnika blata, se izprazni 1/3 vsebine greznice ali največ 5m3
• male čistilne naprave (MKČN) se prazni skladno z navodili proizvajalca
Praznjenje, odvoz in čiščenje grezničnih gošč je obvezna javna gospodarska služba. Plačilo storitev je vključeno v mesečni obračun na osnovi porabljene vode ali števila stalno prijavljenih oseb. Po opravljeni storitvi prejme lastnik/uporabnik greznice ali MKČN evidenčni list praznjenja.

POMEMBNO: Na dan praznjenja je potrebno ustrezno pripraviti greznico oz. MKČN (omogočiti dostop - odstraniti morebitne ovire …). Praznjenje greznice ali MKČN se lahko izvede tudi brez prisotnosti lastnika oz. uporabnika. Izvod dokumentacije oziroma potrdila o opravljeni storitvi bo izvajalec oddal v poštni nabiralnik objekta, ki je predmet storitve.

V kolikor storitev praznjenja greznice ali blata iz MKČN ne bo možno opraviti, bo lastnik/uporabnik prejel obvestilo s kontaktnimi podatki za dogovor o novem terminu praznjenja, ki naj bi se izvedlo v enem (1) mesecu od prejema obvestila.

Za splošne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 031 772 922 - v času uradnih ur podjetja.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Kromberk, 25.01.2023


VODOVODI in KANALIZACIJA
Nova Gorica d.d.

2023.01.25 - Obvestilo o praznjenju greznic in MKCN v Stara Gora - DRUGO P.docx