ZAPISNIK 4. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2022

27.05.2023

Prisotni: Borut Čubej, Bore Mitovski, Miha Bitežnik, Slavko Šuligoj, Mavricija Valantič, Klavdija Židanik, Nataša Volk, Erika Bensa

Opravičeno odsotni: Marjan GrilčDNEVNI RED:

1.Pregled realizacije sklepov 3. seje.
2.Razprava o pripravi za realizacijo krajevnega praznika.
3.Pregled prispele pošte in pogodb za podpis.
4.Pregled porabljenih sredstev
5.Predlogi in pobude krajanov
6.Razno

Zapisnik 4. seje sveta KS RD (1).docx