ZAPISNIK 5. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2022

23.10.2023

Prisotni: Borut Čubej, Bore Mitovski, Miha Bitežnik, Mavricija Valantič, Klavdija Židanik, Nataša Volk,

Opravičeno odsotni: Marjan Grilč, Slavko Šuligoj, Erika BensaDNEVNI RED:

1.Pregled realizacije sklepov 4. seje.
2.Krajevni praznik poročilo in plačilo računov.
3.Zadolžitve za realizacijo plana za leto 2023.
4.Pregled prispele pošte.
5.Pregled porabljenih sredstev
6.Predlogi in pobude.
7.Razno.

png2pdf.pdf