ZAPISNIK 6. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2022

23.10.2023

Prisotni: Borut Čubej, Bore Mitovski, Miha Bitežnik, Mavricija Valantič, Klavdija Židanik, Nataša Volk, Marjan Grilč, Erika Bensa, Slavko Šuligoj

Pričetek seje ob 18. uri


DNEVNI RED:

1.Pregled realizacije sklepov 5. seje.
2.Krajevni praznik ocena stroškov in dogovor o izvedbi prireditev do konca leta 2023.
3. Pregled ponudb za ureditev pisarne na sedežu KS Rožna Dolina in vzdrževanje del na otroških igriščih ter rekreacijskem igrišču Rožna Dolina.
4.Pregled prispele pošte.
5.Razprava in odločanje o predlogu umestitve orodja za ulično vadbo na igrišču v Rožni Dolini ter pregled prispelih ponudb
6. Pregled porabljenih sredstev
7. Razprava o načinu sklenitve partnerstva z društvi v naši KS
8. Razprava o pismu predsednika ŠD Stara Gora in sprejetje ukrepov za umiritev razmer
9. Predlogi in pobude
10. Razno

Zapisnik 6. seje sveta KS RD.docx