ZAPISNIK 9. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2022

09.02.2024

Prisotni: Borut Čubej, Miha Bitežnik, Mavricija Valantič, Klavdija Židanik, Nataša Volk, Marjan Grilč,

Opravičeno odsotni: Slavko Šuligoj, Bore Mitovski

Pričetek seje ob 17. uri

DNEVNI RED:

1.Pregled realizacije sklepov 8. seje.
2.Ureditev skladišča pri stari šoli na Ajševici.
3.Dogovor o sodelovanju z društvi v K.S. Rožna Dolina.
4.Dogovor o prireditvah v letu 2024.
5.Pregled prispele pošte.
6.Predlogi in pobude.
7.Razno.

Zapisnik 9. seje KS RD