ZAPISNIK 11. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2022

15.06.2024

Prisotni: Borut Čubej, Miha Bitežnik, Mavricija Valantič, Klavdija Židanik, Nataša Volk, Erika Bensa, Bore Mitovski, Slavko Šuligoj, Marjan Grilč

Pričetek seje ob 17. uri

DNEVNI RED:

1.Pregled realizacije sklepov 10. seje.
2 Predlogi za rebalans 2024 in 2025.
3.Pregled prispele pošte.
4.Predlogi in pobude.
5.Razno.

Zapisnik 11. seje KS RD