14. seja Sveta KS

21.07.2004

V sredo, 21.7.2004 bo ob 20 uri 14.seja Sveta KS Rožna Dolina.

Predlagan je nslednji dnevni red:

1.     Potrditev zapisnika 13. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava polletnega poročila o poslovanju KS.
3.     Informacija o dogajanju v zvezi z odlagališčem odpadkov.
4.     Obravnava vlog
5.     Predlogi in pobude