15. seja Sveta KS

19.08.2004

V četrtek, 19.8.2004 bo ob 19.30 uri 15.seja Sveta KS Rožna Dolina.

Predlagan je nslednji dnevni red:
1.     Potrditev zapisnika 14. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Informacija o ustanavljanju družbe za izgradnjo golf igrišča.
3.     Priprave na zaporo ceste na smetišče.
4.     Obravnava vlog
5.     Predlogi in pobude