Zbor krajanov

08.09.2004

Svet KS sklicuje v sredo, 8.9.2004 ob 19,30 uri zbor krajanov, ki bo v prostorih KS v Stari Gori.
Na zboru bodo prdstavljena problematika smetišča in aktivnosti KS v zvezi odškodnino zaradi odlagališča odpadkov.
Vabljeni


vabilo na zbor krajanov