16. seja Sveta KS

16.09.2004

V četrtek, 16.9.2004 bo ob 19.30 uri 15.seja Sveta KS Rožna Dolina.

Predlagan je nslednji dnevni red:
1.     Potrditev zapisnika 15. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava zaključkov zbora krajanov
3.     Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2005.
4.     Predlogi in pobude