17. seja Sveta KS

27.09.2004

Svet KS bo na seji obravnaval Lokacijski načrt za center za ravnanje z odpadki Nova Gorica.

Morebitne pripombe in predlogi bodo posredovani na Prostorski konferenci v torek, 28.9.2004.