Protestni shod krajanov KS Rožna Dolina pred vhodom na odlagališče odpadkov

13.12.2004

Spoštovane krajanke in spoštovani krajani Krajevne skupnosti Rožna Dolina
Na vas se obračam v imenu Sveta Krajevne skupnosti, ki me je zadolžil, da vas povabim na protestni shod, ki ga na podlagi sklepa zbora krajanov z dne 9.9.2004 in sklepa Sveta KS organiziramo v ponedeljek,13.12.2004 ob 10 uri pred vhodom na odlagališče odpadkov.

Desetletje je že minilo, odkar je Skupščina občine Nova ob sprejemanju odloka o ureditvenem načrtu za centralno odlagališče odpadkov sprejela poseben sklep, ki je določal, da se v roku 90 dni od uveljavitve Odloka o ureditvenem načrtu sklene pogodbo s KS s katero se uredijo medsebojna razmerja in s katero se določi odškodninska renta prizadetemu prebivalstvu in kraju.

Svet KS si je v teh letih prizadeval, da bi se končno realiziral takratni sklep, s katerim je bilo obljubljeno, da bo Krajevna skupnost zaradi obratovanja odlagališča deležna ustrezne denarne odškodnine.
Odškodnino želimo nameniti izključno za izboljšanje kvalitete bivanja krajanov na območju celotne Krajevne skupnosti. Želeli bi si zgraditi kakšno igrišče več, urediti in sanirati komunalno infrastrukturo, asfaltirati kako cesto, urediti pločnike in javno razsvetljavo in še bi se našlo veliko zadev, ki bi jih bilo nujno za postoriti.

Vsi dosedanji napori Sveta KS žal niso pripeljali do tega, da bi problem odškodnine razrešili, zato je bil 9.9.2004 sklican zbor krajanov, na katerem so krajani soglasno podprli prizadevanja Sveta KS. Zbor krajanov je tudi nedvoumno zahteval, da se vztraja pri zahtevi, da se odškodnina pridobi v letošnjem letu.

Ker upravljalec odlagališča, to je Komunala  d.d. ne kaže pripravljenosti po sklenitvi pogodbe za odškodnino, se je Svet KS odločil za organiziranje protestnega shoda, na katerem bomo prebivalci naše KS izrazili odločno podporo zahtevi po odškodnini.

Da so krajani preko Krajevne skupnosti upravičeni do odškodnine ne more biti vprašanje, saj večina drugih krajev, kjer so odlagališča, prejema odškodnine, ki so v nekaterih primerih bistveno večje kot jo zahteva KS Rožna Dolina, predvsem pa jih prejemajo že vrsto let.

Po podatkih o poslovanju upravitelja odlagališča odpadkov (Komunala, d.d.) izhaja, da le ta ustvarja na dejavnosti odlaganja odpadkov velike dobičke, ob tem tudi samostojno odloča o izvajanju investicij na samem odlagališču iz naslova taks, jih pobira skupaj z računi za smeti, pri tem pa se ne ozira na vplive, ki jih njena dejavnost povzroča lokalnemu prebivalstvu.

Po informacijah, ki jih ima KS, se na odlagališče odlagajo tudi odpadki iz oddaljenih krajev in občin po Sloveniji, kar še dodatno utemeljuje zahtevo po ustrezni odškodnini.

Da je postavljena odškodnina v višini 25 milijonov sit letno primerna lahko dokazujemo na podlagi odškodnin, ki jih prejemajo drugi kraji po Sloveniji, ob tem da smo zanemarili, da odlagališče v naši KS obratuje že trideset let, brez da bi od tega kraj kaj imel.

Svet KS ugotavlja, da vsi napori, da bi problem odškodnine kraju zaradi vplivov odlagališča niso obrodili pričakovanih rezultatov, zato se je pridružil pobudi krajanov, da se uporabijo sredstva državljanske nepokorščine s tem, da se organizira  protestna zapora dostopa na odlagališče.

Zahteva po zapori ceste je še toliko bolj upravičena, saj so zahteve po ureditvi razmer in sami odškodnini kraju oziroma KS povsem upravičene, če upoštevamo dejstva, da imajo bistveno manjša odlagališča po Sloveniji te zadeve zgledno urejene.

Naj vas na koncu še enkrat vljudno povabim, da s svojo prisotnostjo na protestnem zboru podprete prizadevanja Sveta KS, da se naši KS nameni ustrezna odškodnina zaradi vplivov odlagališča odpadkov.

Protestni zbor bo pred vhodom na odlagališče v ponedeljek,13.12.2004 ob 10 uri in bo trajal do 17 ure.

Gre za naše okolje, za naselja, kjer mi živimo, gre za našo pravico, do odškodnine zaradi odlagališča odpadkov, zato bodimo složni v naših zahtevah, ob tem pa izrazimo naš skupen protest na kulturen in civiliziran način, vendar
                          odločno in pokončno.

DOBIMO SE V PONEDELJEK OB 10 URI
                             PRED VHODOM NA ODLAGALIŠČE
               

Predsednik Sveta KS Rožna Dolina
                       Valter Vodopivec