19. seja Sveta KS

22.12.2004

V sredo, 22.12.2004 bo ob 19.00 uri 19.seja Sveta KS Rožna Dolina.

Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 18. seje in pregled izvršenih sklepov
2.     Ocena protestnega shoda in sprejem načrta aktivnosti v zvezi z odškodnino
3.     Razprava o delu Sveta v letu 2004
4.     Razno