20 seja Sveta KS

19.01.2005

V sredo, 19.1.2005 bo ob 19.30 uri 20.seja Sveta KS Rožna Dolina.

Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 19. seje in 4. izredne seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2005
3.     Obravnava in sprejem predloga investicij na območju KS za leto 2005
4.     Predlogi in pobude