21. seja Sveta ks

28.02.2005

V ponedeljek, 28.2.2005 bo ob 19.30 uri 21.seja Sveta KS Rožna Dolina.

Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 20. seje in sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava in sprejem Poslovnega poročila ter bilance za leto 2004
3.     Obravnava vmesnega poročila o investicijah v teku
4.     Obravnava prošenj
5.     Predlogi in pobude