22. seja Sveta KS

14.04.2005

V četrtek, 14.4.2005 bo ob 19.30 uri 22.seja Sveta KS Rožna Dolina.

Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED
1.     Potrditev zapisnika 21. seje in sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava predloga spremembe meje med naselji Liskur in Stara Gora
3.     Obravnava vmesnega poročila o investicijah v teku
4.     Obravnava vloge za zamenjavo zemljišč na območju odlagališča odpadkov
5.     Obravnava vlog krajanov
6.     Predlogi in pobude