23 seja Sveta KS

18.05.2005

V sredo, 18.5.2005 bo ob 19.30 uri 23.seja Sveta KS Rožna Dolina.

Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED
1.     Potrditev zapisnika 22. seje in sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava predloga Odloka o ravnanju z odpadki
3.     Obravnava predloga Odloka o lokacijskem načrtu za odlagališče z odpadki
4.     Obravnava vlog
5.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red.