25. seja Sveta KS

13.10.2005

V četrtek, 13.10.2005 bo ob 19.00 uri 25.seja Sveta KS Rožna Dolina.

Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED
1.     Potrditev zapisnika 23, 24. seje ter 5. izredne seje in sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava predloga Odloka o ravnanju z odpadki – upravljanje z odlagališčem odpadkov
3.     Obravnava predloga plana investicij na področju KS za leto 2006
4.     Obravnava vlog
5.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red.