27. seja Sveta KS

27.02.2006

V ponedeljek, 27.2.2006 ob 20.00 uri v prostorih doma KS v Stari Gori 27. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji

DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 26. seje in sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava poslovnega poročila in zaključnega računa KS za leto 2005
3.     Obravnava in sprejem pravilnika o raćunovodstvu
4.     Obravnava predlogov pogodb za dela na območju KS
5.     Obravnava vlog
6.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red.