28. seja Sveta KS

23.04.2006

V ponedeljek, 24.4.2006 ob 19.00 uri v prostorih doma KS v Stari Gori 28. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji

DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 26. in 27. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava ponudbe za ureditev kontejnerskega mesta
3.     Obravnava vloge za odkup zemljišča
4.     Obravnava prošenj
5.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.