29. seja Sveta KS

22.06.2006

V četrtek, 22.6.2006 ob 20.00 uri bo v prostorih doma KS v Stari Gori 29. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji

DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 28. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava Aneksa k pogodbi za odškodnine
3.     Obravnava vloge za odkup zemljišča
4.     Obravnava prošenj
5.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.