30. seja Sveta KS

14.09.2006

V četrtek, 14.9.2006 ob 19.00 uri bo v prostorih doma KS v Stari Gori 30. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji

DNEVNI RED
1.     Potrditev zapisnika 29. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Informacija poteku investicij na območju KS
3.     Problematika dostopom do interneta na območju Ajševice in Stare Gore
4.     Obravnava vloge za odkup zemljišča
5.     Obravnava prošenj
6.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.