31. seja Sveta KS

21.11.2006

v torek, 21.11.2006 ob 19.00 uri bo v prostorih doma KS v Stari Gori 30. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji

1.     Potrditev zapisnika 30. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Poročilo o delu Sveta KS v preteklem mandatnem obdobju
3.     Poročilo predsednice volilne komisije KS Rožna Dolina o ugotovitvi rezultatov volitev za člane Sveta KS
4.     Verifikacija mandatov novoizvoljenih članov Sveta KS
5.     Izvolitev predsednika Sveta KS
6.     Predlogi in pobude
7.     Razno
Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.