2. seja Sveta KS

22.03.2007

v četrtek, 22.3.2007 ob 18.00 uri bo v prostorih doma KS v Stari Gori 2. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji

DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 31. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2006
3.     Obravnava predloga poslovnega načrta za leto 2007
4.     Obravnava pogodb
5.     Obravnava prošenj in vlog
6.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.