3. seja Sveta KS

16.05.2007

v sredo, 16.5.2007 ob 19.00 uri bo v prostorih doma KS v Stari Gori 3. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji

DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 2. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava pogodbe za odškodnino zaradi vplivov odlagališča
3.     Sprejem usklajenega finančnega načrta za leto 2007
4.     Obravnava ponudb
5.     Obravnava prošenj in vlog
6.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.