5. seja Sveta KS

21.11.2007

v sredo, 21.11.2007 ob 19.00 uri bo v prostorih doma KS v Stari Gori 5. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji

DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 4. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava Pobude za razširitev Regijskega centra za ravnanje z odpadki
3.     Obravnava finančnega poročila  I - IX
4.     Obravnava vloge za podaljšanje obratovalnega časa
5.     Obravnava ponudbe za ureditev odvodnjavanja na cesti Mandriji
6.     Obravnava prošenj in vlog
7.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.