7. seja Sveta KS

23.04.2008

v sredo, 23.4.2008 ob 19.00 uri bo v prostorih doma KS v Stari Gori 7. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji

DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 6. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2008
3.     Obravnava in sprejem plana investicij v letu 2008 in 2009
4.     Potrditev izračuna vračanja vlaganj v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja
5.     Obravnava informacije v zvezi z  pripravo sprememb OPPN Centra za ravnanje z odpadki
6.     Obravnava prošenj in vlog
7.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.