8. seja Sveta KS

04.09.2008

v četrtek, 4.9.2008 ob 19.00 uri bo v prostorih doma KS v Stari Gori 8. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji
DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 7. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava in sprejem rebalansa finančnega načrta za leto 2008
3.     Obravnava in sprejem medletnega poročila o izvajanju finančnega načrta
4.     Obravnava vlog za prodajo in zamenjavo zemljišč
5.     Obravnava prošenj in vlog
6.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.