11. seja Sveta KS

12.05.2009

v torek, 12.5.2009 bo ob 19.00 uri v prostorih doma KS v Stari Gori 11. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji
DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 10. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava prispelih ponudb za najem poslovnih prostorov v Rožni Dolini
3.     Organizacija krajevnega praznika in izleta
4.     Obravnava prošenj in vlog
5.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.