7. seja Sveta KS

02.11.2011

v četrtek, 3.11.2011 bo ob 19:30 uri v prostorih doma KS v Stari Gori 7 seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji
DNEVNI RED
 

1.   Potrditev zapisnika 6. seje in sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Obravnava osnutka finančnega načrta KS za leto 2012.

3.   Obravnava predlogov in pobud  

4.   Razno


Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.