ZAPISNIK 7. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2022

09.02.2024

Prisotni: Borut Čubej, Slavko Šuligoj, Miha Bitežnik, Mavricija Valantič, Klavdija Židanik, Nataša Volk, Erika Bensa, Marjan Grilč

Opravičeno odsotni: Bore Mitovski

Pričetek seje ob 18. uri

DNEVNI RED:

1.Pregled realizacije sklepov 6. seje.
2. Ocena stroškov in dogovor o izvedbi obdaritve otrok ob zaključku leta 2023 ter pogostitve za krajane.
3.Seznanitev z izvajanjem dogovorjenih del na igrišču Rožna Dolina, igrišču Stara Gora in igrišču Ajševica ter ureditev pisarne na sedežu K.S.
4.Pregled prispele pošte.
5.Pregled cest v K.S katere niso bile pokošene, in so potrebne popravila. Govorimo o ne kategoriziranih cestah. Prosim vse člane sveta K.S, da to preverijo v svojem okolišu.
6.Pregled porabljenih sredstev.
7.Predlogi in pobude.
8.Razno.

Zapisnik 7. seje KS RD